امروزه در شرایط پیچیده جهان کسب و کار عواملی نظیر رقابت و جهانی شدن، ناپایداری محیط بازار، کاهش تصدی دولت ها، رشد شرکت هـــــا و بنگاه ها و تلاش آنان برای کسب سهم بیشتری از بازار و نیز امکان ورود به فعالیت های جدید و سودآفرین موجب شده که مقوله ادغام و گروهی شــدن بنگاه ها در قالب شرکت های مادر (هلدینگ) نه تنها در کشورهای توسعه یــافته بلکه در ممالک درحال توسعه نیز متداول و رایج شود.به یاری پروردگار بی همتا و تلاش بی شائبه مدیران و کارکنان، گروه توسعه مهندسی بام نیز در جهت نیل به اهداف عالی ترسیم شده در برنامه استراتژیک خود، مفتخر به اجرای پروژه های متعدد ساختمان سازی لوکس و مدرن، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز اداری- تجاری- رفاهی، مراکز تفریحی توریستی و انبوه سازی مسکن است. سهامداران و کارکنان هلدینگ و کلیه شرکت های عضو و مشتریان، جملگی خانواده بزرگ گروه توسعه مهندسی بام را تشکیل می دهند. از این رو گروه بام برنامه ریزی های خود را بر اساس "احترام متقابل"، "راستی و صداقت"، "امانتداری"، "رضایت مندی" یکایک اعضای خانواده و "ارتقاء کمی و کیفی شاخص های مطلوبیت" استوار کرده است. امیدواریم با بهره گیری از سرمایه ارزشمند انسانی، توان تخصصی و عزم راستین، شاهد توسعه روز افزون گروه توسعه مهندسی بام و تبدیل آن به یکی از بزرگترین و معتبرترین گروههای ساختمانی در بخش خصوصی با ابعاد و استانداردهای بین المللی توأم با پایبندی به اصول و ارزش های حاکم بر فرهنگ ایرانی و اسلامی باشیم.

 

مهدی کاوسی